خدمات

سرویس اینترنت

  • اینترنت بی سیم
  • پهنای باند اختصاصی

خدمات تخصصی شبکه

  • مجازی سازی
  • راهکارهای امنیتی
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های گسترده