تعرفه ها

تعرفه های اینترنت پرسرعت

  • مصرف هر مگابایت از پیام رسان ها ی داخلی،  معادل یک سوم مصرف هر مگابایت از ترافیک بین الملل محاسبه می شود.
  • مصرف هر گیگابایت از ترافیک داخلی،  معادل یک دوم  مصرف هر گیگابایت از ترافیک بین الملل محاسبه می شود.
  • در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک از یک ماه به ماه بعد وجود دارد.
  • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه های فوق اضافه خواهد شد.
  • خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول توافقنامه سطح خدمات (SLA) میباشد.
  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس بر اساس مصوبه جلسه شماره 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به 128Kbps تغییر می کند.
  • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه و یا تمدید سرویس به سرعت سابق بازگردد.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده استفاده نماید.